Behandling

Psykologsamtaler

Hvad er psykologsamtaler?

Psykologsamtaler kan hjælpe dig med vanskeligheder i dit liv, ved at du bliver klogere på dine følelser, tanker, reaktioner og forhold til andre mennesker. På den måde kan samtalerne skabe nye muligheder for dig i livet. At tale med en psykolog er forskelligt fra at tale med f.eks. en ven, veninde eller dine forældre. Du har i samtale med en psykolog mulighed for at koncentrere dig fuldstændigt om, hvad du har behov for at tale om, og din psykolog vil være helt opmærksom på at hjælpe dig i forhold til dette. 

Dit forløb vil være forskelligt fra andres, fordi vi tager udgangspunkt i dig og dine vanskeligheder. Det handler ikke om at fjerne alle dine vanskeligheder, men mere om at du skal få lettere ved at klare vanskelighederne, når de opstår. På den måde undgår du, at de udvikler sig til store problemer, som forhindrer dig i at leve det liv du gerne vil. Formålet med samtalerne er derfor at ruste dig til at kunne klare udfordringer og skabe gode muligheder for dig selv.

 

Hvordan virker psykologsamtaler?

Det er dit ønske om at få hjælp, der er grundlaget for psykologsamtalerne. Psykologen har det overordnede ansvar for, at der sker en psykologisk udvikling i de terapeutiske samtaler, og du har et ansvar for at være aktiv i denne proces. Der er altså tale om et samarbejde mellem psykologen og dig - samt evt. din familie. Uden dit ønske om forandring kan behandlingen desværre ikke virke.

Oplevelser du har haft i dit liv, kan stadig påvirke den måde, som du forholder dig til andre mennesker nu, og hvordan du typisk reagerer i bestemte situationer. Det kan også være at de strategier du har udviklet for at undgå noget svært, nu viser sig at medføre andre problemer. Samtalerne danner rammen om et sikkert sted, hvor du sammen med psykologen kan arbejde med at få det bedre gennem forståelse af, hvad det er som skaber dine vanskeligheder. En psykolog kan hjælpe dig med at få en forståelse af, hvorfor du reagerer som du gør i dit liv. Det kan hjælpe dig med at finde nye måder at leve på, som er mere tilfredsstillende for dig selv og dit forhold til andre.

 

Hvordan opleves psykologsamtaler?

Det er meget forskelligt, hvordan det opleves at gå til samtaler hos en psykolog. For nogle er det befriende at få en psykolog at dele sine tanker og følelser med. Mange er nervøse eller utrygge i begyndelsen og har brug for tid til at få tillid til psykologen. Nogle synes, at det er svært at skulle sætte ord på, hvordan de har det og kan opleve, at de ikke "kan finde ud af" at gå til psykolog eller at "det hele" er et problem. Vi har ikke en forventning om, at du fra begyndelsen kan komme med en fuldstændig beskrivelse af, hvordan du har det, men at du har et ønske om at forandre noget.

Din psykolog ved ikke mere, end det du fortæller i samtalerne. Det er derfor vigtigt at du fortæller om, hvad der opleves svært, da det giver din psykolog mulighed for at hjælpe dig. Vi vil opfordre dig til at fortælle din psykolog, hvis du ikke føler dig hjulpet - på den måde har psykologen en mulighed for at foretage ændringer og nærmere undersøge, hvad det er du gerne vil have anderledes.

 

Hvad er familieterapi?

Der kan være måder at være sammen på i din familie, som gør det svært for dig at trives. I familieterapeutiske samtaler vil du og din familie sammen med en eller to psykologer forsøge at kortlægge og forstå, hvad der sker i jeres familie, og finde ud af, om det ville være godt at forsøge at ændre på noget. Familiesamtaler kan være et supplement til et individuelt samtaleforløb, eller det kan være et selvstændigt behandlingsforløb.

 

Den psykiatriske lægekonsulent

Det kan være nødvendigt med en vurdering af om medicinsk hjælp eller anden hjælp i psykiatrien er nødvendig. I de tilfælde kan vi konsultere Psykologhusets psykiatriske lægekonsulent. Det er den psykolog, som du er tilknyttet, som kan henvise dig til husets psykiatriske lægekonsulent.

 

Hvor, hvornår og hvor ofte?

Du vil som det første blive inviteret til en indledende samtale, der varer ca. 1-1,5 time. Ofte vil en eller flere voksne, som er tæt på dig i din hverdag, blive inviteret med. Det kan også være, at du vælger at komme til samtalen alene. Formålet med den indledende samtale er, at psykologen skal danne sig et billede af, hvem du er, og hvad du gerne vil have hjælp til. Du vil derfor opleve, at psykologen spørger en del ind til dit liv, forholdet til andre mennesker og din opvækst. Du vil også blive bedt om at udfylde et spørgeskema på en Ipad.

Det vil altid være med udgangspunkt i dig og dine behov, at forløbet planlægges. Som oftest vil du, og evt. din familie, komme til samtale ca. 1 gang om ugen i begyndelsen af forløbet. Senere kan det være, at du skal komme med længere tid mellem samtalerne. Samtalerne varer ca. 45-60 minutter.

Det er forskelligt, hvor mange samtaler der er brug for. Din psykolog vil løbende sammen med dig vurdere, hvornår det vil være et godt tidspunkt at afslutte forløbet. Forlængelse og afslutning af forløbet vil også ske i samarbejde med din sagsbehandler.

Et psykoterapeutisk forløb er en proces, der forløber over flere samtaler, og det er derfor vigtigt, at du kommer regelmæssigt til de samtaler, der aftales med psykologen. Hvis det skulle ske, at du bliver syg eller forhindret i at komme, er det vigtigt at melde afbud i god tid - senest hverdagen før inden kl. 16.

Vores åbningstid er i dagtimerne (kl. 8-16), og du vil derfor opleve, at det ikke altid er muligt at finde en tid udenfor skoletid. Vi skriver gerne et brev til din skole eller andre, hvis du har brug for at vise, hvorfor du ind i mellem har fravær.

Vi ser frem til at møde dig!