Behandling af børn og familier

Her kan du læse om psykologisk behandling i PsykologHuset for Børn og Unge

I et psykologisk behandlingsforløb søger psykologen at afhjælpe barnets, den unges eller jeres families vanskeligheder. Psykologen kan hjælpe barnet eller den unge til at få større indsigt i sine vanskeligheder samt give dit barn bedre redskaber til at håndtere dem. Et forløb kan strække sig fra få gange til langvarige forløb afhængigt af problemstillingen.

Der er stor forskel på den behandling der gives til et lille barn eller en ung. Alle forløb tilpasses dit barn, jeres familie og de givne omstændigheder. Behandlingen kan bestå af individuelle forløb, familieterapi, gruppeterapi eller andet. For de yngre børn indgår samtale-, tegning-, og/eller leg som arbejdsredskaber i behandlingen. For de ældre børn og unge vil behandlingen som oftest bestå af samtaler.

I vil som forældre altid være inddraget i det forløb jeres barn og ung står over for. Nogle, især unge, har brug for deres eget rum hos psykologen men altid med samtykke fra jer.