Information til forældre

Her på siden finder du information for forældre om behandling og undersøgelser i PsykologHuset

Der kan være mange forskellige grunde til at du, dit barn eller jeres familie skal til psykolog. Når et barn eller ung skal til psykolog, er det altid fordi der er nogen, der bekymrer sig om barnet eller den unge. Det er altid jeres sagsbehandler, der henviser til behandling i PsykologHuset for Børn og Unge, og vi planlægger i et samarbejde mellem sagsbehandler, psykologen og jer som forældre hvad jeres familie har brug for.

Det er aldrig let at få at vide at ens barn har problemer som det har svært ved at overvinde. En psykolog er trænet til at iagttage og forstå børn, unge og familier og har desuden en række arbejdsredskaber til hjælp til sin vurdering, rådgivning eller behandling.

Når det drejer sig om børn, er psykologens almindeligste arbejdsområder:

  • Rådgivning
  • Undersøgelse
  • Behandling

Her på hjemmesiden kan du læse mere om disse forskellige områder. Teksten på hjemmesiden er inspireret af udgivelsen ”Mit barn skal til psykolog” lavet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Denne kan du evt. låne af psykologen eller på biblioteket. 

Henvisning

Henvisning til rådgivning, psykologisk behandling og undersøgelse i PsykologHuset for Børn og Unge sker udelukkende igennem sagsbehandleren i din lokale børnefamilieenhed under Borgercenter Børn og Unge. Du kan altså ikke selv få dit barn henvist, men du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål. For information om sagsbehandling i Borgercenter Børn og Unge se her