Om undersøgelser af børn og forældre

Her kan du læse om psykologiske undersøgelser i PsykologHuset for Børn og unge

Når psykologen foretager en undersøgelse af et barn eller ung, er det for at vurdere hvilken hjælp barnet/familien kan have brug for ud fra en vurdering af både vanskeligheder og ressourcer hos barnet eller den unge.

Barnet eller den unge vil som oftest skulle møde op et antal gange i PsykologHuset, da undersøgelser gennemføres i et forløb over flere omgange. Ved selve undersøgelsen vil dit barn som regel blive præsenteret for forskellige opgaver og tests, ligesom samtaler med forældrene og evt andre nøglepersoner også kan indgå. Det er barnets alder og den problematik, man ønsker at belyse, der er afgørende for hvilke undersøgelsesmetoder psykologen anvender.

Vi laver også forældrekompetenceundersøgelser og her vil psykologen have brug for både at tale med barnet, hvis det er gammelt nok, og med jer som forældre både sammen og hver for sig.

Alle undersøgelser afsluttes med en undersøgelsesrapport. Rapporten vil som regel også indeholde forslag til hvilken form for støtte/hjælp barnet, den unge eller I som familie kan have brug for. 
Du vil som forældre altid blive tilbudt en gennemgang af rapporten med psykologen.