Praktisk

Denne sider indeholder praktisk information til børn, unge deres forældre og professionelle

PsykologHusets ydelser til børn, unge og familier er ambulante og forudsætter, at den henviste kan og vil møde frem på adressen i Svendborggade 5, 2100 København Ø. Der er ikke afsat midler til at finansiere transport.

Ventetid

Da der er stor efterspørgsel på ydelser fra PsykologHuset, kan der i perioder forventes en vis ventetid i forhold til igangsættelse af undersøgelser og behandling. Undtaget herfra er sager, der kræver en akut indsats, fx krisebehandling ved akutte traumatiske begivenheder og sager med mistanke om seksuelle overgreb mod børn eller unge.