Undersøgelser

Hvad vil det sige at blive undersøgt?

Nogle unge bliver henvist for at få foretaget en psykologisk undersøgelse. 
En psykologisk undersøgelse foretages for at finde ud af, hvem du er, hvad dine styrker og svagheder er, og hvad der skal til for at støtte dig i at få dit liv til at fungere på en for dig tilfredsstillende måde. For at undersøgelsen kan give et så præcist billede af, hvem du er, og hvad du har brug for, er det vigtigt, at du er så åben og ærlig som muligt.

Hvis du er henvist til en psykologisk undersøgelse, vil du og din familie modtage et brev fra den psykolog, som skal foretage undersøgelsen. Undersøgelsen starter med et møde, hvor psykologen fortæller dig og din familie, hvad undersøgelsen går ud på, hvor mange gange, du skal komme og hvad der kommer til at foregå. Din livshistorie er en vigtig del af en psykologisk undersøgelse og dine forældre vil som oftest blive interviewet om din udvikling fra du var helt lille. Psykologen vil også interviewe dig om dine minder, din oplevelse af dig selv og om dine ønsker og håb for fremtiden. Undersøgelsen afsluttes med et møde hvor du og dine forældre får at vide, hvad undersøgelsen viser. Psykologen laver også en skriftlig vurdering på baggrund af undersøgelsen, som sendes til din sagsbehandler.

 

Hvad går undersøgelsen ud på?

Når du skal til en undersøgelse vil du oftest skulle lave forskellige opgaver sammen med psykologen. Nogle af opgaverne vil ligne noget du kender og måske minde dig om ting, du har lavet i skolen. Andre opgaver vil synes mere fremmede og ikke umiddelbart forståelige. Du er hele vejen igennem forløbet velkommen til at spørge til de opgaver, du præsenteres for.

 

Hvad viser en undersøgelse og hvad viser den ikke?

En psykologisk undersøgelse kan vise noget om din måde at tænke på og din måde du fungerer socialt og følelsesmæssigt. Undersøgelsen er en beskrivelse af, hvordan du fungerer på nogle områder lige nu. Den viser ikke nødvendigvis, hvordan du vil fungere i fremtiden. Psykologen stiller ikke diagnoser, men kommer med en beskrivelse af dig, din personlighed og dine behov, som de er lige nu. I nogle tilfælde kan en undersøgelse pege på, at du skal henvises til videre undersøgelse i psykiatrien.

 

Hvordan føles det at blive undersøgt?

Det kan føles lidt som at gå til eksamen, når en psykolog skal lave en undersøgelse for at vurdere dig, din personlighed og dine styrker og svagheder. Derfor kan nogle unge være meget nervøse i begyndelsen af en undersøgelse. Ofte viser det sig, at psykologens nysgerrighed i forhold til dig virker positivt og måske endda vækker din egen nysgerrighed og undren over dine handlinger, følelser m.m. En psykologisk undersøgelse er et samspil mellem dig og psykologen. Meningen med den er at sørge for at skaffe dig den hjælp, der passer bedst muligt til dig.

 

Ikke tavshedspligt ved undersøgelser

Ved en psykologisk undersøgelse er der ikke tavshedspligt. Det du fortæller psykologen, kan bliver brugt som en del af vurderingen og blive nedskrevet i rapporten, som sendes til din sagsbehandler.