Visitationsprocedure

Om visitationsproceduren i PsykologHuset for Børn og Unge

PsykologHuset har etableret et team af visitatorer der i samarbejde med sagsbehandler vurderer hver enkelt sag i forhold til hvilken tilgang eller metode, der egner sig bedst til den givne problematik hos den givne person. I visitationsteamet vil vi gerne medvirke til afdækning af behovet i den konkrete henvisning, oplyse om PsykologHusets muligheder, oplyse om evt. bedre alternativer, koordinere med andre foranstaltninger og oplyse om evt. ventetid mv. Samtidig får vi indblik i henvendelsesmønsteret og kan regulere indsatser i forhold til efterspørgslen.

En sagsbehandler kan henvise børn, unge og familier til undersøgelse eller behandling hos PsykologHuset for Børn og Unge, hvis sagsbehandler på baggrund af en forudgående undersøgelse vurderer, at der er tale om betydelig funktionsnedsættelse hos barnet, den unge eller forælder/forældrene, som kræver en psykologfaglig bistand.

Disse funktionsnedsættelser kan fx være:

  • Følelsesmæssige vanskeligheder, fx angst, tristhed og selvmordstanker
  • Sociale vanskeligheder, fx isolation eller konflikt
  • Adfærdsmæssige vanskeligheder, fx selvskadende adfærd, vold eller tvangshandlinger
  • Reaktioner efter traumatiske begivenheder, fx seksuelle overgreb, vold eller andre voldsomme begivenheder

Som udgangspunkt har PsykologHuset ikke kompetencer til at være behjælpelig over for børn og unge med:

  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som fx svær mental retardering eller autisme
  • Alvorlig psykisk sygdom, fx psykotiske tilstande og alvorlig spiseforstyrrelse
  • Unge med omfattende misbrug af rusmidler
     

Visitationen til PsykologHuset for Børn og Unge foregår ved at udfylde vores visitationsskema, der kan downloades ved at følge linket nederst på siden. Det kan også findes på det lokale intranet. Her findes du også Psykologhusets ydelskatalog.

Skemaet sendes udfyldt til phbu@kk.dk

I forbindelse med visitationen vil sagsbehandler blive bedt om at sende alle relevante akter i sagen, herunder børnefaglig § 50 undersøgelse.

Hvis man er i tvivl om en henvisning, er man altid velkommen til at kontakte os og kort drøfte sagen. Såfremt sagen ikke falder ind under PsykologHusets målgruppe, kan vi være behjælpelige med at henvise til andre muligheder.

Vær opmærksom på altid at benytte det nyeste skema.