Døgnvagten

Tlf. 3317 3333

Døgnvagten har åbent døgnet rundt, året rundt og er et tilbud til børn og unge under 18 år, som har akutte sociale problemer, og voksne, som har et akut behov for hjælp til sociale anliggender. Døgnvagten tilbyder akut råd og vejledning og kan henvise videre til rette hjælpeforanstaltninger.

http://www.doegnvagten.dk/

Psykiatrisk Skadestue Glostrup

Tlf. 3864 0671

På den psykiatriske akutmodtagelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Glostrup sygehus er der åbent for henvendelse døgnet rundt. 

Center for Seksuelle Overgreb

Tlf. 3545 3984

Center for Seksuelle Overgreb ligger på Rigshospitalet og tager imod akutte sager om seksuelle overgreb, både hvis du er barn eller ung og gerne vil tale med nogen eller er forældre med en mistanke om at dit barn bliver eller har været udsat for overgreb. Centeret har åbent 8:30-14 mandag til onsdag plus fredag og 12-14 om torsdagen.

Center for Selvmordsforebyggelse

Tlf. for børn og unge under 18 år: 4012 9850, tlf. for alle over 18 år: 3864 1800

Hvis du plages af alvorlige selvmordstanker, skal du have hjælp. På Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse kan de hjælpe og støtte dig i at komme væk fra tankerne om håbløshed og selvmord. Telefonen har åbent mellem 9-14.

Livslinien

Tlf. 70 210 210

Du kan kontakte Livsliniens rådgivere alle ugens dage mellem 11-23, eller skrive til Livsliniens netrådgivning www.skrivdet.dk

Center for seksuelt misbrugte

CSM:ØST. Faglig rådgivning: 33232123. Gratis rådgivning og behandling for voksne (over 18 år).
http://www.csm-ost.dk/

VISO

Socialstyrelsen
VISO rådgiver borgere, kommuner, institutioner og tilbud - når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Tlf.: 72 42 37 00
http://www.socialstyrelsen.dk/viso

ROBUS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROBUS er et behandlingstilbud for dig, som har en spiseforstyrrelse eller er på vej til at udvikle en. Behandlingen er gratis.

ROBUS
Center for Socialpædagogik og Psykiatri
Limfjordsvej 23
2720 Vanløse

Tlf. 21475498 eller 20343784