Sct. Stefansteamet

Sct. Stefan teamet er et specialteam, hvis kerneydelse er udredning og  behandling af seksuelle overgreb på børn og unge samt krisebehandling i forhold til akutte traumatiske kriser, der involverer børn.            

Målgruppe

 • Børn i alderen 0-18 og deres familier
 • Sager, der vedrører mistanke om seksuelle krænkelser af børn
 • Akutte, traumatiske kriser
 • Andre komplicerede børne-familieproblemstillinger. 

Visitation

Visitation til teamet foregår primært via central visitationen til Psykologhuset. I akutte kan der rettes direkte henvendelse  til Sct. Stefan teamet via sekretariatet eller teamleder. Du kan finde mere information her.

Ydelser

 • Udredende samtaler med børn

I relation til ovenstående kerneydelse tilbyder teamet også udredende samtaler som støtte til BBU’s §50   undersøgelse. De udredende  samtaler tilbydes i forbindelse med mistanke om seksuelle overgreb på børn i de tilfælde, hvor børnehuset Hovedstaden ikke skal ind i sagen først.

 • Hvis et barn udviser seksualiseret adfærd der ikke er naturlig for alderen, kan Sct. Stefan teamet lave en vurdering af støtte og  interventionsbehovet hos det pågældende barn vha. af enten et kortere udredningsforløb eller en egentlig Børnepsykologisk undersøgelse.

Børnepsykologiske undersøgelser

 • Teamet laver børnepsykologiske undersøgelser når det er nødvendigt i forhold til at lægge en behandlingsplan for det henviste barn. Nedenfor -ses en oversigt over de samlede ydelser i Sct. Stefan teamet.

Psykologbehandling til barnet og dets netværk

 • Overordnet har teamet et familieterapeutisk og relationsorienteret fokus i behandlingen.
 • Det konkrete metodevalg og den enkelte behandlingsplan tilpasses den konkrete problemstilling i samarbejde med henvisende sagsbehandler:

Sct. Stefan Teamet arbejder med nedenstående terapeutiske behandlingsmetoder:

Desuden yder vi:

 • Konsulentbistand og rådgivning til samarbejdspartnere i Socialforvaltningen og Københavns Kommune
 • Supervision af psykologer samt andre faggrupper og plejefamilier
 • Taskforce-beredskab i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Politiet i sager hvor en ansat i Københavns Kommune er mistænkt for at begå seksuelle overgreb på børn i kommunens institutioner og skoler.
 • VISO-leverancer
 • Undervisning

Download folder om Sct. Stefans Teamet her

Download folder om Sct. Stefans Teamet her