Tværfaglig traumeindsats

Tværfaglig og helhedsorienteret behandling af traumer

I forbindelse med projektet "Styrket indlæring, bedre skolegang" tilbydes en tværfaglig traumeindsats, som er et tilbud til børn og unge fra 6-18 år.  

Indsatsen udføres af et traumebehandlingsteam, som består af en psykolog fra Psykologhuset samt en familiebehandller eller sikkerhedsplansmedarbejder fra et af de lokale familiehuse.

Der er altså tale om én fælles indsats, hvor psykolog og familiebehandler i fællesskab analyserer, planlægger, koordinerer og samarbejder om barnet/den unge og familien fra start til slut. 

Indsatsen og samarbejdet er struktureret omkring seks overordnede temaer, som er vigtige at forholde sig til i arbejdet med traumer hos børn og unge fra udsatte familier: 

  • Sikkerhed
  • Dagligdag
  • Tilknytning
  • Følelsesregulering
  • Kognitivt skifte
  • Motivation 

Arbejdet med de seks temaer er inspireret af metoden Sleeping Dogs, som udviklet af den hollandske psykolog Arianne Struik. Metoden er tilpasset så den passer til projektets målgruppe og fokus, og der er herudover udviklet værktøjer til indsatsen som konkret understøtter det tværfaglige samarbejde. 

Er du ansat i Københavns Kommune kan du finde mere information om indsatsen og projektet samt downloade de forskellige værktøjer til indsatsen på projektets intranetside på KK-intra. 

Børn og unge, forældre eller pårørende til børn/unge med traumer samt professionelle kan (fra januar 2019) finde information om traumer, samt om indsatsen og projektet på www.traume.kk.dk